Dyrevelfærd

 

 

Glade grise med krølle på halen

Vores grise er født på friland, hvor de kan lege, rode i jorden og drikke mælk hos deres mor. Når de bliver større og har vænnet sig til at spise foder, kan de bevæge sig frit omkring både ude og inde. I stalden har de masser af halm, de kan rode i og lige så meget økologisk grovfoder, som de kan spise. Grisenes foder består af bla. frisk grønt, hø eller rodfrugter. Den naturlige kost gør, at grisene bruger lang tid på at spise hver dag, og det holder dem beskæftigede. 

 

Kreaturer der lever et naturligt liv

Vores kalve får mælk i minimum tre måneder efter at de bliver født. Rigelig mælk er med til at sikre kalvens trivsel. Vores kreaturerne går på græs hele sommerhalvåret fra 15. april til 1. november. Om vinteren bliver de fleste kreaturer i stalden. Dette skyldes først og fremmest det danske vejr: Der vokser ikke græs om vinteren i Danmark, så der ville ikke været nok foder at hente på markerne. Derudover betyder de ofte fugtige vintre, at køerne ville træde marker og drivveje op til mudderpøle, hvis de kommer ud - hvilket både ville ødelægge markerne og være til gene for køerne og deres klovsundhed. I staldene er der så godt plads, at dyrene kan bevæge sig frit omkring, og rode i strøelsen. Motion er afgørende for dyrenes trivsel. Den foder de spiser består af minimum 60 procent grovfoder som græs, ensilage, halm eller roer. Udover grovfoder, får kvæg også kraftfoder. Kraftfoder kan være byg, hvede, havre, raps, majs og indeholder meget energi og protein. Foderet er altid økologisk dyrket. 

 

Kort og samvittighedsfuld vej fra jord til bord

For at mindske tranporttiden for dyrene når de skal slagtes, samarbejder vi med en række mindre slagtehuse rundt om i Danmark. Dette  sikrer en høj dyrevelfærd og er samtidig med til at bevare arbejdspladserne ude i landkommunerne. 
De dyr der ikke er vant til menneskekontakt og derfor ikke kan indfanges uden stress skydes på marken i det fri.

 

Med på mærkerne

I dag findes der rigtig mange mærkeordninger til vores fødevarer. Dette skyldes først og fremmest, at vi som forbrugere stiller krav til de fødevarer der produceres. På Gris Lam & Co’s pakker finder I ingen mærker andet end det røde Ø. Det er der to årsager til. Den første er, at størstedelen af vores kød, kommer fra små lokale bønder. Alle de bønder vi samarbejder med lever alle op til Dyrenes Beskyttelses krav for god dyrevelfærd. Mange er godtkendte til at bære mærket. Men nogle er så små, at ressourcerne måske ikke er til det. Dem ønsker vi ikke at udelukke. 

 

Den anden grund er, at kød fra dyr, der slagtes lokalt i al beskedenhed ligger udenfor kategori. Både Dyrenes Beskyttelse og Fødevarestyrrelsens ”Bedre dyrevelfærd” hjerteordning tillader at dyrene transporteres 8 timer i lastbil fra den gård, hvor de er opvokset på til det slagtehus, hvor de skal slagtes. Det synes vi er langt. Derfor slagter vi lokalt. Det kan være lidt af et puslespil at få det hele til at gå op, men når det kommer til såvel dyrevelfærd som kvalitet, er det den ekstra indsats værd. Du kan læse mere om de enkelte gårde her.