Historien om...

 

 

En lille virksomhed med store ambitioner

På Gris Lam & Co har vi en kort men begivenhedsrig historie. Min mand Lars og jeg købte det lille slagteri i Hedehusene lige udefor Roskilde - hvor vi til dagligt bor med vores 4 børn - i efteråret 2015. På det tidspunkt blev der udelukkende produceret konventionelle pøler og charcuteri, men af en høj håndværksmæssig kvalitet baseret på gammeldags produktionsmetoder. Da vi begge har været selvstændige og arbejdet med mad, øl, ost, design, markedsføring, kunst og en masse andet i de sidste mange år, blev vi straks inspireret af det håndelag og den faglige stolthed, vi oplevede på stedet. Derfor gik der ikke lang tid fra at muligheden bød sig, til at vi slog til. På en serviet blev der skrevet ”økologi - selvfølgelig!”, ”dyrevelfærd i top”, ”kvalitet over alt”, ”100% dansk” og ”ingen kompromis”. Det var måske både ambitiøst og en smule naivt af to novicer på kødmarkedet, og vejen har da heller ikke været uden bump. Men det har været et eventyr, og i dag er vi stolte over at kunne sige, at de første visioner og drømme stadig danner grundlaget, for alt hvad vi gør. 

 

Et lokalt samarbejde

Økologisk kød er mange ting, når det gælder kvalitet og dyrevelfærd. Vi har fra begyndelsen af haft et godt samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, og som følge deraf, har vi været meget optaget af spørgsmålet om dyretransport. Vi stillede derfor hurtigt os selv spørgsmålet; Hvorfor skal dyr fra Sjælland køres hele vejen til Jylland for at blive slagtet? Og måske tilbage igen for at blive solgt?
Det mest humane og miljørigtige må da være at tænke lokalt? 
Derfor byggede vi allerede i efteråret 2016 vores eget slagtehus i forlængelse af de eksisterende produktionsbygninger, med et erklæret mål om at blive selvforsynende med kød fra lokale gårde! Pølser og charcuteri blev suppleret med salg af ferske udskæringer af både gris, lam og ko. Siden er der sket meget, og vi er for længst vokset ud af det lille slagtehus. Men vi har aldrig fortrudt beslutningen om at komme tættere på de landmænd og de dyr, vi arbejder med. 

Slagtningerne overlader vi til mindre lokale slagtehuse tæt på de enkelte gårde, så vores dyr ikke skal udsættes for lange transporter. Her står Rene Knudsen fra Stensved Slagtehus i spidsen for det store koordineringsarbejde, der gør det hele muligt. På den måde har vores lille slagteri i dag mere karakter af et samarbejde mellem udvalgte, dedikerede gårde, lokale slagtehuse og os på Gris Lam & Co der skærer, forarbejder og destributerer ud til alle jer. 

 

Tak
En vigtig del af vores arbejde består af at få historierne med. Historierne om alle de dedikerede hænder der følger vores produkter fra mark til bord. Historien om den lille forskel, der måske koster en smule mere, men er så afgørende i opfyldelse af de værdier, der ligger til grund for Gris Lam & Co. Tak til alle jer, der har været med os. Tak fordi I stiller krav og hele tiden hæver barren, når det kommer til at skabe en bæredygtig fremtid.  Det presser os til at blive endnu bedre, så bliv ved med det!