Ko

Kreaturer der lever et naturligt liv
Vores kalve får mælk i minimum tre måneder efter at de bliver født. Rigelig mælk er med til at sikre kalvens trivsel. Vores kreaturerne går på græs hele sommerhalvåret fra 15. april til 1. november. Om vinteren bliver de fleste kreaturer i stalden. Dette skyldes først og fremmest det danske vejr: Der vokser ikke græs om vinteren i Danmark, så der ville ikke været nok foder at hente på markerne. Derudover betyder de ofte fugtige vintre, at køerne ville træde marker og drivveje op til mudderpøle, hvis de kommer ud - hvilket både ville ødelægge markerne og være til gene for køerne og deres klovsundhed. I staldene er der så godt plads, at dyrene kan bevæge sig frit omkring, og rode i strøelsen. Motion er afgørende for dyrenes trivsel. Den foder de spiser består af minimum 60 procent grovfoder som græs, ensilage, halm eller roer. Udover grovfoder, får kvæg også kraftfoder. Kraftfoder kan være byg, hvede, havre, raps, majs og indeholder meget energi og protein. Foderet er altid økologisk dyrket.